1. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá od 14.11.2016 do 19.12.2016 online na webu https://bottlesandstories.sk/


2. Účast v soutěži

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící" nebo „účastník soutěže").

3. Zapojení se do soutěže

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže navštíví stránky https://bottlesandstories.sk/ a v rámci soutěžního okna řádně vyplní své iniciály a tím splní podmínky pro jeho účast v soutěži:

  • Jméno

  • Příjmení

  • E-mail

  • Telefonní číslo (mobil)

4. Nárok na výhru

Po ukončení soutěže 19. 12. 2016 budou organizátorem soutěže ze všech účastníků soutěže, kteří splnili stanovená pravidla soutěže, vylosováni online v rámci Facebooku 3 výherci (a případní 3 náhradníci). O své výhře bude výherce obratem po vylosování informován na uvedeném e-mailu a telefonu, který uvedl v rámci soutěžního okna, s oznámením o výhře a s výzvou ke kontaktování organizátora soutěže za účelem dohodnutí způsobu předání výhry.

V případě, že se nepodaří výherce opakovaně kontaktovat ve lhůtě 5 dnů od prvního oznámení a v této lhůtě ani výherce organizátora nebude kontaktovat, ztrácí výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch dalšího soutěžícího (náhradníka), který byl pro tyto účely vylosován.

Při předání výhry je organizátor soutěže oprávněn požadovat po výherci podpis čestného prohlášení, že je osobou uvedenou na výherním slosovacím listu a dále předložení průkazu totožnosti (např. občanský průkaz, řidičský průkaz). V případě odmítnutí podpisu tohoto čestného prohlášení nebude výhra předána.

5. Výhra v soutěži

Dárkové poukazy v celkové hodnotě 4.500,-Kč

  1. vylosovaný soutěžící obdrží voucher na nákup na e-shopu v hodnotě 1.500,-Kč

  2. vylosovaný soutěžící obdrží voucher na nákup na e-shopu v hodnotě 1.500,-Kč

  3. vylosovaný soutěžící obdrží voucher na nákup na e-shopu v hodnotě 1.500,-Kč

6. Obecné podmínky

a) Soutěžící se soutěže může účastnit jednou s platným telefonním číslem a e-mailem.

b) Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří zcela splní stanovené podmínky soutěže a vyplní všechny iniciály.

c) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.

d) Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výherce čerpá výhru výhradně na svou vlastní odpovědnost. Reklamace výhry je vyloučena.

e) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

f) Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

g) Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

h) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

i) Účastí v soutěži soutěžící výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění jeho jméno a příjmení v mediích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných výrobcích a službách, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy týkající se účastníků soutěže nebo i jejich projevů osobní povahy(fotografie, písmo, hlas apod.)a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.

j) Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá.

7. Kontaktní informace

B & S CZSK, s. r. o.

Kaprova 42/14
110 00 Praha 1

IČO: 051 05 439

Tel.:

E-mail:Vstupujete na stránky s alkoholom.
Kliknutím na pokračovať potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov.

POKRAČOVAŤ